Privacy

Een privacy verklaring dient ter bescherming van de bezoeker van de website. Volgens de Europese richtlijnen is het bovendien verplicht om bezoekers te informeren over het gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekst bestand door websites geplaatst op de computer, tablet of smartphone die informatie bijhoud over en voor de bezoeker. Er wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde analytische, functionele en tracking cookies. Een onderscheid wordt ook wel gemaakt van cookies geplaatst door de website zelf en die door derde partijen.
Met deze website wordt sardinieforum.nl bedoeld met de geregistreerde domein naam http://www.sardinieforum.nl.

Persoonlijke gegevens

Deze website gebruikt persoonlijke gegevens uitsluitend voor de eigen website en verkoopt deze niet. De gegevens die deze website verzamelt zijn bedoeld om statistische informatie te verkrijgen voor de webmaster of voor het aanmaken van een persoonlijk account. Met uitzondering van de zelfgekozen account naam publiceert deze website geen gegevens die tot een persoon kunnen worden herleid tenzij het forum lid dit zelf opgegeven heeft.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt beperkt gebruik van cookies voor het functioneren en bijhouden van persoonlijke voorkeuren in PHPBB. Wel kan het zo zijn dat derde partijen gebruik maken van zogenaamde tracking cookies. De webmaster betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het aangaan van samenwerkingsverbanden met externe websites maar stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de privacy door deze externe websites.

De volgende externe websites maken gebruik van cookies:
  • Google AdSense
    Google Analytics
U kunt cookies uitzetten of verwijderen via de instellingen in uw browser op het tabblad Privacy

Aansprakelijkheid

De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel verkochte artikelen via een link op deze website, dit is een direct contract tussen de verkoper en de koper en daarop zijn de voorwaarden van de verkoper van toepassing.

De website heeft een gecontroleerd aantal externe links die opgenomen zijn ter sponsoring en ondersteuning van externe sites (al dan niet als link partner) of die als bron verwijzing voor de informatie op deze site fungeren (zie ook aansprakelijkheid). De auteur behoudt zich het recht voor externe links te verwijderen, ook zonder opgaaf van reden.

Aansprakelijkheid voor gebruik van de inhoud van deze website

De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de gegeven informatie, noch voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website. De beheerder kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van externe pagina's waar deze website naar toe linkt of voor de correctheid van de informatie op externe pagina's die naar deze website linken. De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze website.

Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... ichtlijnen